Ziekenhuizen in beweging

SAMEN ZOEKEN NAAR MEER PERSOONSGERICHTE ZORG


Tekst: Laura van Elst

Mensgerichtheid, kwaliteit en betaalbare zorg; dat zijn de kernwaarden van ondernemerschap in de zorg. Ook zorg­instituten zijn volop in beweging om aan de hedendaagse maatschappelijke zorgvraag te voldoen. Dwarskijker neemt een kijkje bij de topklinische ziekenhuizen van Santeon.

Ziekenhuiszorg kan en moet beter. Daarom is Santeon in 2007 opgericht. Santeon telt zeven topklinische ziekenhuizen: Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente (MST), OLVG, Maasstad Ziekenhuis, St. Antonius, CWZ en Catharina Ziekenhuis. Hun missie is samenwerking. Samenwerking om zorg continu te verbeteren en patiënten waardegedreven keuzes te laten maken.

Patiënt centraal

Om zorg toekomstbestendig te maken is het Santeons ambitie om zorg voor en met patiënten te verbeteren. Het MST werkt daarom bijvoorbeeld met verbeterteams, waarbij er om feedback van de patiënt wordt gevraagd. Zo gaf patiënte Judith Wagelaar aan dat de wachttijd tussen de borstkankermammografie en uitslag te lang duurde. ‘‘Daar hebben ze naar geluisterd en het proces op aangepast.’’ Nu wordt de uitslag binnen dezelfde dag gedeeld. Om patiënten actief bij de behandelingskeuzes te betrekken wordt er met patiëntpanels, expertiseteams en patiëntenorganisaties samengewerkt.

Door dataverzameling beschikken de Santeon ziekenhuizen over de behandelresultaten van veel patiënten. Op deze manier worden de effecten van een behandeling inzichtelijk gemaakt en kan de geïnformeerde patiënt als eigen regisseur beter beslissen over zijn behandeltraject.

Cultuuromslag

Samen sta je sterker. Daarom werken de medische professionals van Santeon intensief samen om zichzelf en de zorg te innoveren. Zowel binnen als buiten de ziekenhuismuren. De specialisten nemen een kijkje in de keuken bij elkaar, waarbij zij de effecten van gemeten behandeltrajecten reflecteren. ‘‘Santeon gebruikt de gemeten uitkomsten als spiegel om concrete verbeteringen aan te brengen’’, vertelt Santeon directeur Pieter de Bey aan Zorgvisie.

Door resultaten te meten en samen te werken heeft Santeon bijvoorbeeld borstkankerzorg verbeterd. Zo is het aantal heropnames afgenomen. Nadat uit evaluatiegesprekken bleek dat het ziekenhuis met het minst aantal heropnames tijdens de operatie de wond vaker spoelt, hebben de andere ziekenhuizen deze werkwijze ook doorgevoerd. ‘‘Deze manier van werken leidt tot ontdekkingen die de zorg en de patiënt ten goede komen’’, vertelt De Bey.

Santeon wil de zorg continu verbeteren vanaf de werkvloer. Transparantie, openstaan voor feedback en het delen van kennis zijn daarbij van essentieel belang. Volgens De Bey is er voor zo’n attitude een cultuuromslag in het ziekenhuiswezen nodig. ‘‘De professionals stellen zich kwetsbaar op, wat tot betere zorg leidt.’’

Betaalbare zorg

Om zorg betaalbaar te houden, vergelijkt Santeon behandelprocessen met elkaar om te onderzoeken welke processen efficiënter ingericht kunnen worden. Zo kunnen patiënten door de gereflecteerde borstkankerzorg bijvoorbeeld eerder naar huis door operaties anders te plannen, patiënten een realistisch verwachtingspatroon te geven en soms alternatieve pijnstillers te verstrekken. ‘‘Het belang van de patiënt staat hierbij centraal. Zo wordt hij ‘beter beter’.’’

Bovendien werken de ziekenhuizen met diverse partners in de zorgketen samen voor een efficiëntere medicatie- en hulpmiddeleninkoop. Het terugdringen van onnodige bureaucratie staat daarbij ook op de agenda. Maar het is geen wedstrijdje volgens De Bey. ‘‘Zinnige zorg is een onderwerp met maatschappelijke impact en daardoor van belang om te delen binnen Nederland.”

Terug naar Nieuws