VNG-DIRECTEUR FRANK BLUIMINCK OVER DE UITDAGINGEN VAN DE GEHANDICAPTENZORG

Kort na Prinsjesdag had de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) haar reactie al klaar. Te weinig aandacht voor de arbeidsproblematiek in de gehandicaptensector, zo klonk het oordeel. VGN-directeur Frank Bluiminck licht deze reactie toe. “Het begeleiden van mensen naar het werk kost tijd en geld. Geef ons daar nou een extra impuls.”

Tekst: Jan de Gier

Eind 2017 telde de VGN 7000 vacatures in de gehandicaptenzorg en dat aantal zal toenemen. “Zeker de moeilijk vervulbare functies die langer dan 3 maanden openstaan”, aldus Bluiminck. “Vorig jaar waren dat er 1500. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld verpleegkundigen die nodig zijn voor mensen met een ernstig meervoudige beperking.”

In provincies als Zeeland, Friesland, Drenthe en Limburg is de uitstroom groter dan de instroom. “Er is natuurlijke uitstroom door leeftijd, maar mensen stappen ook over naar ander werk, of naar andere stromingen binnen de sector. Vergelijkbaar werk met iets betere arbeidsvoorwaarden. Of mensen die voor zichzelf beginnen en zich op interim-basis verhuren. Daar betaal je als instelling veel voor. Alleen de uitzendbureaus en detacheerders varen er wel bij.”

Betekenisvol werk

Aan de andere kant ziet de VGN dat de sector steeds meer mensen aan zich weet te binden, bijvoorbeeld met de eigen campagne ‘Wát een vak!’. Nog niet genoeg om aan de vraag te voldoen, maar er is een trend gaande. “Omdat we toch uitdagend werk bieden op verschillende niveaus en het voorziet in een behoefte om betekenis- en zinvol werk te doen. Daar voelt een grote groep zich door aangetrokken. Wat dat betreft zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Feit is en blijft dat de gehandicaptenzorg volgens Bluiminck niet bovenaan het lijstje staat, zowel bij medewerkers als bij de politiek. “De ouderenzorg heeft de laatste jaren behoorlijk de aandacht naar zich toegetrokken. En dat is begrijpelijk. De kwaliteitsvraagstukken zijn daar veel nijpender dan bij ons.”

Misverstand

Waar de VGN volop tegen strijdt is het grote misverstand dat ‘wat voor de ouderenzorg goed werkt ook wel voor de gehandicaptenzorg zal werken’. “Daar maken veel beleidsmakers, van ambtenaren tot politici, zich schuldig aan. Maar het is een andere sector met andere vraagstukken. Ons kwaliteitsbeleid staat op een hoog niveau dat we met elkaar neergezet hebben, heel anders dan in de ouderenzorg. We staan middenin de samenleving. Het gaat over wonen, leren, mobiliteit. De verbinding is belangrijk.”

“Wat voor de ouderenzorg goed werkt zal ook wel voor de gehandicaptenzorg werken. Dat is een groot misverstand”

De VGN wil in 2020 tienduizend nieuwe mensen aan het werk hebben in de sector. “Ik ben erg voor een campagne om het ook voor jongeren interessanter te maken. Of zij-instromers te enthousiasmeren de overstap te maken. Daar moet VWS gewoon veel concreter mee aan de slag. Wij zeggen: ontwikkel nou gewoon een arbeidscampagne voor de sector die het verschil gaat maken.” 

Begeleiden

Vervolgens ziet Bluiminck de overheid ook graag wat meer betrokken bij het begeleiden van nieuw personeel. Iets waar hij veel te weinig over terugleest in de miljoenennota. “Ik geloof zeker dat we zelf 5000 mensen weten te werven, maar het begeleiden van deze mensen naar de werkvloer kost tijd en geld. Dus een mooi plan voor de financiering hiervan… we hadden verwacht dat de minister ons wat enthousiaster zou steunen.”

De VGN is voor een landelijk dekkend netwerk. “Er zijn nu veel initiatieven door het hele land om leerlingen en zij-instromers te vinden, en die zouden we graag verbinden. Dat mensen uit Groningen en Limburg via een korte route worden begeleid naar een organisatie. Je kunt, afhankelijk van wie je bent en het niveau, in principe binnen een jaar aan de slag in de zorg.”

Samenwerking is daarbij cruciaal. “In Zeeland zie je al gebeuren dat zorgaanbieders de handen ineen slaan op de schaarse vacatures en capaciteit delen. Zo houd je toch het voorzieningenniveau op peil.

Inzet technologie

De VGN volgt uiteraard de opmars van de technologie in de zorg ook op de voet. “We denken zeker dat het goed kan uitpakken, mits het ‘warm’ wordt ingezet. Het mes snijdt wat ons betreft aan twee kanten: technologische innovatie vergroot de zelfstandigheid van mensen en het leidt wellicht tot een optimalisering van je arbeidsinzet. Die kan betekenisvoller worden.”

Volgens Bluiminck zullen medewerkers daar zelf ook in mee moeten groeien. “Sommige taken hoef je niet meer te doen omdat mensen het voortaan zelf kunnen en voor andere zorg krijg je meer tijd. Voor de menselijke aandacht bijvoorbeeld. Die blijft cruciaal binnen onze sector.”


Wat is de VGN?
De VGN is de branchevereniging van professionele zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Enkele statistieken: De VGN vertegenwoordigt 169 leden die staan voor 171 duizend medewerkers. Dagelijks worden 200 duizend mensen met een beperking door deze leden geholpen.
Bron: www.vgn.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *