Nederlands allereerste Knarrenhof is op donderdag 5 april feestelijk geopend. Een mijlpaal in het werken aan vernieuwende woonvormen. Nu de laatste woning van het hofje in Zwolle is opgeleverd, is het tijd om de dozen uit te pakken.

Tekst: Sander Speleman & Laura van Elst

Ooit waren hofjes dé woonplek voor armeren, ouderen, weduwen en zieken. Nu is het een bastion voor kranige senioren. “Het Knarrenhof is gebaseerd op de hofjes van vroeger, maar  met het gemak van vandaag”, aldus Peter Prak, gebiedsontwikkelaar en aanjager van  Stichting Knarrenhof. De stichting ontwikkelt betaalbare en veilige hofjes waar mensen bewust bij elkaar gaan wonen.

In  2010 verrees het idee bij een aantal vijftigplussers om een gezamenlijk woonproject te  starten waarbij  het om nabuurschap, zelfredzaamheid en zelfstandigheid draait. Zo werd het Knarrenhof geboren. Na 7  jaar zwoegen is het allereerste Knarrenhof een feit. Het Aahof in Zwolle telt 34 koopwoningen en 14 sociale  huurwoningen, de laatste zijn ‘als hagelslag’ tussen de koopwoningen verspreid. De twee gemeenschappelijke tuinen, het bijbehorende terras en de hobbyruimte dienen als het sociale centrum van het hof en zijn eigendom van deze wooncooperatie.

Contractueel nabuurschap

“Door de combinatie van  ouderwets burenfatsoen en ‘noaberschap’ ben je nooit alleen”, aldus Prak. “De hovelingen hebben in een contract vastgelegd dat ze blijvende aandacht voor  elkaar  hebben en indien nodig ook zelf om hulp durven vragen. Desalniettemin is het hof geen woongroep, aangezien verder niets gezamenlijk moet. Wat de bewoners zelf kunnen doen, wordt zelf gedaan. Wel organiseren de hovelingen samen het onderhoud en zorg met behulp van de landelijke stichting.”

“We hebben een afkeer van graaiers en professionals die voor zichzelf preken”

Prominent in het gedachtengoed is dat er met mensen wordt gewerkt in plaats van voor mensen. ‘‘We hebben een afkeer van graaiers en  professionals die voor  zichzelf preken. De insteek is realisatie tegen een aanvaardbare kostprijs’’, vertelt Prak. “Kwaliteit bieden voor ieders geldbuidel is geen  eitje, daar  heb je gemeenten en woningcorporaties hard voor nodig.  Die samenwerking bouw je niet op 1 dag.”

Duurzaam ouder worden

Het  Knarrenhof  is een antwoord op de hervorming van het zorglandschap. Minister Hugo de Jonge van VWS noemt de hofjes een goed voorbeeld van hoe ouderen  langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De woningen zijn immers levensloopbestendig met op de begane  grond een slaap-  en badkamer, en voorzien in het toedienen van eventuele verzorgende en medische handelingen.

Daarnaast besparen bewoners van een Knarrenhof volgens Prak op zorgkosten, want het   gemeenschapsleven leidt tot meer ondersteuning, minder eenzaamheid  en een gelukkiger leven. “Dit gaat nu  met wetenschap, gemeente en  zorgpartners gemonitord worden. Bewijs gaat boven beweringen.”

Grote vraag

De vraag naar soortgelijke hofjes is groot. De komende twee jaar worden er zo goed als zeker vijf nieuwe hofjes gebouwd. In twaalf gemeenten lopen vergevorderde gesprekken. Prak: “Op de wachtlijst staan meer dan 8.000 geïnteresseerden in ruim 218 gemeenten. Al 51 gemeentebestuurders gaven aan ook graag een Knarrenhof in hun gemeente te zien.”

www.knarrenhof.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *